• Huset lejes kun ud til medlemmer, det koster 200 kr. for et medlemskab. 
 • Senest en uge efter at lejeaftalen er indgået, skal lejer underskrive en lejekontrakt samt betale et depositum.
 • Dette beløb tilfalder Bystævnet, hvis lejer udebliver eller afbestiller lokalerne senere end en måned før den aftale lejedato.
 • Restbeløbet skal betales / eller kvittering for overførsel fremvises ved afhentning af nøglen.
 • Betalingsmuligheder Kontant-  Mobil pay  11 634 -Konto i Danske Bank: 0575-5750491944

 • Forsamlingshuset skal efterlades i opryddet stand og lejer skal:
  • Feje alle gulve
  • Aftørre borde og sætte disse tilbage på plads (husk at tørre bordkanterne)
  • Aftørre og stable stole
  • Fjerne madrester fra komfur, ovn, køleskab mm.
  • Vinduer og døre skal være lukket og låst inden lejer forlader huset.
  • Lejer skal forlade huset senest kl. 05.00, medmindre andet er aftalt.
  • Ituslået service skal erstattes med kr. 25,. pr. del. Andet inventar erstattes til aktuel dagspris. Glasskår lægges i beholder i køkkenet.
  • Lejers egen forsikring skal dække ved evt. tyveri af egne/gæsters ting, som medtages til forsamlingshuset.
  • Lejer bedes medbringe egne viskestykker og karklude mm.
  • Kl. 02.00 skal alle vinduer og døre lukkes, så musik ikke generer naboerne.
  • Vi henstiller til, at man viser hensyn til forsamlingshusets naboer og holder festen på forsamlingshusets område.
  • Vi gør desuden opmærksom på, at lejer er forpligtet til at indberette til SKAT, såfremt der har været benyttet lønnet personale/levende musik.
  • Hvis lejer i lejeperioden bliver gjort opmærksom på noget, der ikke virker som det skal, bedes dette meddelt til 21 65 53 29 hurtigst muligt.


Download forsamlingshusets vedtægter